Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

20:1μετα δε το παυσασθαι τον θορυβον Ax μεταπεμψαμενος TR/BM προσκαλεσαμενος ο παυλος τους μαθητας και Ax παρακαλεσας ασπασαμενος εξηλθεν Ax πορευεσθαι TR/BM πορευθηναι εις TR/BM την μακεδονιαν
20:2διελθων δε τα μερη εκεινα και παρακαλεσας αυτους λογω πολλω ηλθεν εις την ελλαδα
20:3ποιησας τε μηνας τρεις γενομενης TR/BM αυτω επιβουλης Ax αυτω υπο των ιουδαιων μελλοντι αναγεσθαι εις την συριαν εγενετο Ax γνωμης TR/BM γνωμη του υποστρεφειν δια μακεδονιας
20:4συνειπετο δε αυτω TR/BM αχρι TR/BM της TR/BM ασιας σωπατρος Ax πυρρου βεροιαιος θεσσαλονικεων δε αρισταρχος και σεκουνδος και γαιος δερβαιος και τιμοθεος ασιανοι δε τυχικος και τροφιμος
20:5ουτοι Ax δε BM προσελθοντες TR/Ax προελθοντες εμενον ημας εν τρωαδι
20:6ημεις δε εξεπλευσαμεν μετα τας ημερας των αζυμων απο φιλιππων και ηλθομεν προς αυτους εις την τρωαδα BM/Ax αχρι TR αχρις ημερων πεντε Ax οπου TR/BM ου διετριψαμεν ημερας επτα
20:7εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων Ax ημων TR/BM των TR/BM μαθητων TR του κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετο αυτοις μελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου
20:8ησαν δε λαμπαδες ικαναι εν τω υπερωω ου BM/Ax ημεν TR ησαν συνηγμενοι
20:9Ax καθεζομενος TR/BM καθημενος δε τις νεανιας ονοματι ευτυχος επι της θυριδος καταφερομενος υπνω βαθει διαλεγομενου του παυλου επι πλειον κατενεχθεις απο του υπνου επεσεν απο του τριστεγου κατω και ηρθη νεκρος
20:10καταβας δε ο παυλος επεπεσεν αυτω και συμπεριλαβων ειπεν μη θορυβεισθε η γαρ ψυχη αυτου εν αυτω εστιν
20:11αναβας δε και κλασας Ax τον αρτον και γευσαμενος εφ ικανον τε ομιλησας Ax αχρι TR/BM αχρις αυγης ουτως εξηλθεν
20:12ηγαγον δε τον παιδα ζωντα και παρεκληθησαν ου μετριως
20:13ημεις δε BM προσελθοντες TR/Ax προελθοντες επι το πλοιον ανηχθημεν Ax επι TR/BM εις την ασσον εκειθεν μελλοντες αναλαμβανειν τον παυλον ουτως γαρ TR/BM ην διατεταγμενος Ax ην μελλων αυτος πεζευειν
20:14ως δε Ax συνεβαλλεν TR/BM συνεβαλεν ημιν εις την ασσον αναλαβοντες αυτον ηλθομεν εις μιτυληνην
20:15κακειθεν αποπλευσαντες τη επιουση κατηντησαμεν Ax αντικρυς TR/BM αντικρυ χιου τη δε ετερα παρεβαλομεν εις σαμον TR/BM και TR/BM μειναντες TR/BM εν TR/BM τρωγυλλιω τη Ax δε εχομενη ηλθομεν εις μιλητον
20:16Ax κεκρικει TR/BM εκρινεν γαρ ο παυλος παραπλευσαι την εφεσον οπως μη γενηται αυτω χρονοτριβησαι εν τη ασια εσπευδεν γαρ ει δυνατον Ax ειη TR/BM ην αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι εις ιεροσολυμα
20:17απο δε της μιλητου πεμψας εις εφεσον μετεκαλεσατο τους πρεσβυτερους της εκκλησιας
20:18ως δε παρεγενοντο προς αυτον ειπεν αυτοις υμεις επιστασθε απο πρωτης ημερας αφ ης επεβην εις την ασιαν πως μεθ υμων τον παντα χρονον εγενομην
20:19δουλευων τω κυριω μετα πασης ταπεινοφροσυνης και TR/BM πολλων δακρυων και πειρασμων των συμβαντων μοι εν ταις επιβουλαις των ιουδαιων
20:20ως ουδεν υπεστειλαμην των συμφεροντων του μη αναγγειλαι υμιν και διδαξαι υμας δημοσια και κατ οικους
20:21διαμαρτυρομενος ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις TR/BM τον θεον μετανοιαν και πιστιν TR/BM την εις τον κυριον ημων ιησουν TR χριστον
20:22και νυν ιδου TR/BM εγω δεδεμενος Ax εγω τω πνευματι πορευομαι εις ιερουσαλημ τα εν αυτη συναντησοντα μοι μη ειδως
20:23πλην οτι το πνευμα το αγιον κατα πολιν διαμαρτυρεται Ax μοι λεγον οτι δεσμα TR/BM με και θλιψεις Ax με μενουσιν
20:24αλλ ουδενος Ax λογου TR/BM λογον ποιουμαι TR/BM ουδε TR/BM εχω την ψυχην TR/BM μου τιμιαν εμαυτω ως τελειωσαι τον δρομον μου TR/BM μετα TR/BM χαρας και την διακονιαν ην ελαβον παρα του κυριου ιησου διαμαρτυρασθαι το ευαγγελιον της χαριτος του θεου
20:25και νυν ιδου εγω οιδα οτι ουκετι οψεσθε το προσωπον μου υμεις παντες εν οις διηλθον κηρυσσων την βασιλειαν TR/BM του TR/BM θεου
20:26BM/Ax διοτι TR διο μαρτυρομαι υμιν εν τη σημερον ημερα οτι καθαρος Ax ειμι TR/BM εγω απο του αιματος παντων
20:27ου γαρ υπεστειλαμην του μη αναγγειλαι TR/BM υμιν πασαν την βουλην του θεου Ax υμιν
20:28προσεχετε TR/BM ουν εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του BM κυριου BM και θεου ην περιεποιησατο δια του TR/BM ιδιου αιματος Ax του Ax ιδιου
20:29εγω TR/BM γαρ οιδα TR/BM τουτο οτι εισελευσονται μετα την αφιξιν μου λυκοι βαρεις εις υμας μη φειδομενοι του ποιμνιου
20:30και εξ υμων αυτων αναστησονται ανδρες λαλουντες διεστραμμενα του αποσπαν τους μαθητας οπισω αυτων
20:31διο γρηγορειτε μνημονευοντες οτι τριετιαν νυκτα και ημεραν ουκ επαυσαμην μετα δακρυων νουθετων ενα εκαστον
20:32και TR(1894)/BM/Ax τα TR(1894)/BM/Ax νυν TR(1550) τανυν παρατιθεμαι υμας TR/BM αδελφοι τω θεω και τω λογω της χαριτος αυτου τω δυναμενω Ax οικοδομησαι TR/BM εποικοδομησαι και δουναι Ax την TR/BM υμιν κληρονομιαν εν τοις ηγιασμενοις πασιν
20:33αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα
20:34αυτοι TR δε γινωσκετε οτι ταις χρειαις μου και τοις ουσιν μετ εμου υπηρετησαν αι χειρες αυται
20:35παντα υπεδειξα υμιν οτι ουτως κοπιωντας δει αντιλαμβανεσθαι των ασθενουντων μνημονευειν τε των λογων του κυριου ιησου οτι αυτος ειπεν μακαριον εστιν TR διδοναι μαλλον BM/Ax διδοναι η λαμβανειν
20:36και ταυτα ειπων θεις τα γονατα αυτου συν πασιν αυτοις προσηυξατο
20:37ικανος δε TR/BM εγενετο κλαυθμος Ax εγενετο παντων και επιπεσοντες επι τον τραχηλον του παυλου κατεφιλουν αυτον
20:38οδυνωμενοι μαλιστα επι τω λογω ω ειρηκει οτι ουκετι μελλουσιν το προσωπον αυτου θεωρειν προεπεμπον δε αυτον εις το πλοιον
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.