Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

27:1ως δε εκριθη του αποπλειν ημας εις την ιταλιαν παρεδιδουν τον τε παυλον και τινας ετερους δεσμωτας εκατονταρχη ονοματι ιουλιω σπειρης σεβαστης
27:2επιβαντες δε πλοιω αδραμυττηνω Ax μελλοντι TR/BM μελλοντες πλειν Ax εις τους κατα την ασιαν τοπους ανηχθημεν οντος συν ημιν αρισταρχου μακεδονος θεσσαλονικεως
27:3τη τε ετερα κατηχθημεν εις σιδωνα φιλανθρωπως τε ο ιουλιος τω παυλω χρησαμενος επετρεψεν προς TR(1894)/BM/Ax τους φιλους Ax πορευθεντι TR/BM πορευθεντα επιμελειας τυχειν
27:4κακειθεν αναχθεντες υπεπλευσαμεν την κυπρον δια το τους ανεμους ειναι εναντιους
27:5το τε πελαγος το κατα την κιλικιαν και παμφυλιαν διαπλευσαντες κατηλθομεν εις μυρα της λυκιας
27:6κακει ευρων ο Ax εκατονταρχης TR/BM εκατονταρχος πλοιον αλεξανδρινον πλεον εις την ιταλιαν ενεβιβασεν ημας εις αυτο
27:7εν ικαναις δε ημεραις βραδυπλοουντες και μολις γενομενοι κατα την κνιδον μη προσεωντος ημας του ανεμου υπεπλευσαμεν την κρητην κατα σαλμωνην
27:8μολις τε παραλεγομενοι αυτην ηλθομεν εις τοπον τινα καλουμενον καλους λιμενας ω εγγυς TR/BM ην πολις Ax ην λασαια
27:9ικανου δε χρονου διαγενομενου και οντος ηδη επισφαλους του πλοος δια το και την νηστειαν ηδη παρεληλυθεναι παρηνει ο παυλος
27:10λεγων αυτοις ανδρες θεωρω οτι μετα υβρεως και πολλης ζημιας ου μονον του BM/Ax φορτιου TR φορτου και του πλοιου αλλα και των ψυχων ημων μελλειν εσεσθαι τον πλουν
27:11ο δε BM/Ax εκατονταρχης TR εκατονταρχος τω κυβερνητη και τω ναυκληρω TR/BM επειθετο μαλλον Ax επειθετο η τοις Ax υπο TR/BM υπο TR/BM του παυλου λεγομενοις
27:12ανευθετου δε του λιμενος υπαρχοντος προς παραχειμασιαν οι Ax πλειονες TR/BM πλειους εθεντο βουλην αναχθηναι Ax εκειθεν TR/BM κακειθεν ειπως δυναιντο καταντησαντες εις φοινικα παραχειμασαι λιμενα της κρητης βλεποντα κατα λιβα και κατα χωρον
27:13υποπνευσαντος δε νοτου δοξαντες της προθεσεως κεκρατηκεναι αραντες ασσον παρελεγοντο την κρητην
27:14μετ ου πολυ δε εβαλεν κατ αυτης ανεμος τυφωνικος ο καλουμενος Ax ευρακυλων TR/BM ευροκλυδων
27:15συναρπασθεντος δε του πλοιου και μη δυναμενου αντοφθαλμειν τω ανεμω επιδοντες εφερομεθα
27:16νησιον δε τι υποδραμοντες καλουμενον Ax καυδα TR/BM κλαυδην TR/BM μολις ισχυσαμεν Ax μολις περικρατεις γενεσθαι της σκαφης
27:17ην αραντες βοηθειαις εχρωντο υποζωννυντες το πλοιον φοβουμενοι τε μη εις την BM συρτην TR/Ax συρτιν εκπεσωσιν χαλασαντες το σκευος ουτως εφεροντο
27:18σφοδρως δε χειμαζομενων ημων τη εξης εκβολην εποιουντο
27:19και τη τριτη αυτοχειρες την σκευην του πλοιου Ax ερριψαν TR/BM ερριψαμεν
27:20μητε δε ηλιου μητε αστρων επιφαινοντων επι πλειονας ημερας χειμωνος τε ουκ ολιγου επικειμενου λοιπον περιηρειτο TR/BM πασα ελπις Ax πασα του σωζεσθαι ημας
27:21πολλης Ax τε TR/BM δε ασιτιας υπαρχουσης τοτε σταθεις ο παυλος εν μεσω αυτων ειπεν εδει μεν ω ανδρες πειθαρχησαντας μοι μη αναγεσθαι απο της κρητης κερδησαι τε την υβριν ταυτην και την ζημιαν
27:22και TR(1894)/BM/Ax τα TR(1894)/BM/Ax νυν TR(1550) τανυν παραινω υμας ευθυμειν αποβολη γαρ ψυχης ουδεμια εσται εξ υμων πλην του πλοιου
27:23παρεστη γαρ μοι BM/Ax ταυτη τη νυκτι TR ταυτη TR/BM αγγελος του θεου ου ειμι Ax εγω ω και λατρευω Ax αγγελος
27:24λεγων μη φοβου παυλε καισαρι σε δει παραστηναι και ιδου κεχαρισται σοι ο θεος παντας τους πλεοντας μετα σου
27:25διο ευθυμειτε ανδρες πιστευω γαρ τω θεω οτι ουτως εσται καθ ον τροπον λελαληται μοι
27:26εις νησον δε τινα δει ημας εκπεσειν
27:27ως δε τεσσαρεσκαιδεκατη νυξ εγενετο διαφερομενων ημων εν τω αδρια κατα μεσον της νυκτος υπενοουν οι ναυται προσαγειν τινα αυτοις χωραν
27:28και βολισαντες ευρον οργυιας εικοσι βραχυ δε διαστησαντες και παλιν βολισαντες ευρον οργυιας δεκαπεντε
27:29φοβουμενοι τε Ax μηπου TR/BM μηπως Ax κατα TR/BM εις τραχεις τοπους TR(1894)/BM/Ax εκπεσωμεν TR(1550) εκπεσωσιν εκ πρυμνης ριψαντες αγκυρας τεσσαρας ηυχοντο ημεραν γενεσθαι
27:30των δε ναυτων ζητουντων φυγειν εκ του πλοιου και χαλασαντων την σκαφην εις την θαλασσαν προφασει ως εκ Ax πρωρης TR/BM πρωρας TR/BM μελλοντων αγκυρας Ax μελλοντων εκτεινειν
27:31ειπεν ο παυλος τω εκατονταρχη και τοις στρατιωταις εαν μη ουτοι μεινωσιν εν τω πλοιω υμεις σωθηναι ου δυνασθε
27:32τοτε Ax απεκοψαν οι στρατιωται TR/BM απεκοψαν τα σχοινια της σκαφης και ειασαν αυτην εκπεσειν
27:33αχρι δε ου BM ημελλεν TR εμελλεν ημερα Ax ημελλεν γινεσθαι παρεκαλει ο παυλος απαντας μεταλαβειν τροφης λεγων τεσσαρεσκαιδεκατην σημερον ημεραν προσδοκωντες ασιτοι διατελειτε Ax μηθεν TR/BM μηδεν προσλαβομενοι
27:34διο παρακαλω υμας Ax μεταλαβειν TR/BM προσλαβειν τροφης τουτο γαρ προς της υμετερας σωτηριας υπαρχει ουδενος γαρ υμων θριξ Ax απο TR/BM εκ της κεφαλης Ax απολειται TR/BM πεσειται
27:35Ax ειπας TR/BM ειπων δε ταυτα και λαβων αρτον ευχαριστησεν τω θεω ενωπιον παντων και κλασας ηρξατο εσθιειν
27:36ευθυμοι δε γενομενοι παντες και αυτοι προσελαβοντο τροφης
27:37Ax ημεθα TR/BM ημεν δε TR/BM εν TR/BM τω TR/BM πλοιω αι πασαι ψυχαι Ax εν Ax τω Ax πλοιω διακοσιαι BM/Ax εβδομηκοντα BM/Ax εξ TR εβδομηκονταεξ
27:38κορεσθεντες δε BM της τροφης εκουφιζον το πλοιον εκβαλλομενοι τον σιτον εις την θαλασσαν
27:39οτε δε ημερα εγενετο την γην ουκ επεγινωσκον κολπον δε τινα κατενοουν εχοντα αιγιαλον εις ον Ax εβουλευοντο TR/BM εβουλευσαντο ει BM δυνατον TR/Ax δυναιντο εξωσαι το πλοιον
27:40και τας αγκυρας περιελοντες ειων εις την θαλασσαν αμα ανεντες τας ζευκτηριας των πηδαλιων και επαραντες τον Ax αρτεμωνα TR/BM αρτεμονα τη πνεουση κατειχον εις τον αιγιαλον
27:41περιπεσοντες δε εις τοπον διθαλασσον Ax επεκειλαν TR/BM επωκειλαν την ναυν και η μεν πρωρα ερεισασα εμεινεν ασαλευτος η δε πρυμνα ελυετο υπο της βιας Ax των TR/BM των Ax κυματων TR/BM κυματων
27:42των δε στρατιωτων βουλη εγενετο ινα τους δεσμωτας αποκτεινωσιν BM/Ax μη BM/Ax τις TR μητις εκκολυμβησας BM/Ax διαφυγη TR διαφυγοι
27:43ο δε Ax εκατονταρχης TR/BM εκατονταρχος βουλομενος διασωσαι τον παυλον εκωλυσεν αυτους του βουληματος εκελευσεν τε τους δυναμενους κολυμβαν Ax αποριψαντας TR/BM απορριψαντας πρωτους επι την γην εξιεναι
27:44και τους λοιπους ους μεν επι σανισιν ους δε επι τινων των απο του πλοιου και ουτως εγενετο παντας διασωθηναι επι την γην
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.