Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

17:1διοδευσαντες δε την αμφιπολιν και Ax την απολλωνιαν ηλθον εις θεσσαλονικην οπου ην TR/BM η συναγωγη των ιουδαιων
17:2κατα δε το ειωθος τω παυλω εισηλθεν προς αυτους και επι σαββατα τρια BM/Ax διελεξατο TR διελεγετο αυτοις απο των γραφων
17:3διανοιγων και παρατιθεμενος οτι τον χριστον εδει παθειν και αναστηναι εκ νεκρων και οτι ουτος εστιν ο χριστος Ax ο ιησους ον εγω καταγγελλω υμιν
17:4και τινες εξ αυτων επεισθησαν και προσεκληρωθησαν τω παυλω και τω σιλα των τε σεβομενων ελληνων TR/BM πολυ πληθος Ax πολυ γυναικων τε των πρωτων ουκ ολιγαι
17:5BM προσλαβομενοι TR/Ax ζηλωσαντες δε οι TR απειθουντες ιουδαιοι BM οι TR/Ax και BM απειθουντες TR/Ax προσλαβομενοι των αγοραιων TR/BM τινας ανδρας Ax τινας πονηρους και οχλοποιησαντες εθορυβουν την πολιν Ax και επισταντες TR/BM τε τη οικια ιασονος εζητουν αυτους Ax προαγαγειν TR/BM αγαγειν εις τον δημον
17:6μη ευροντες δε αυτους εσυρον TR/BM τον ιασονα και τινας αδελφους επι τους πολιταρχας βοωντες οτι οι την οικουμενην αναστατωσαντες ουτοι και ενθαδε παρεισιν
17:7ους υποδεδεκται ιασων και ουτοι παντες απεναντι των δογματων καισαρος BM/Ax πρασσουσιν TR πραττουσιν βασιλεα TR/BM λεγοντες ετερον Ax λεγοντες ειναι ιησουν
17:8εταραξαν δε τον οχλον και τους πολιταρχας ακουοντας ταυτα
17:9και λαβοντες το ικανον παρα του ιασονος και των λοιπων απελυσαν αυτους
17:10οι δε αδελφοι ευθεως δια TR/BM της νυκτος εξεπεμψαν τον τε παυλον και τον σιλαν εις βεροιαν οιτινες παραγενομενοι εις την συναγωγην BM απηεσαν των ιουδαιων TR/Ax απηεσαν
17:11ουτοι δε ησαν ευγενεστεροι των εν θεσσαλονικη οιτινες εδεξαντο τον λογον μετα πασης προθυμιας TR/BM το καθ ημεραν ανακρινοντες τας γραφας ει εχοι ταυτα ουτως
17:12πολλοι μεν ουν εξ αυτων επιστευσαν και των ελληνιδων γυναικων των ευσχημονων και ανδρων ουκ ολιγοι
17:13ως δε εγνωσαν οι απο της θεσσαλονικης ιουδαιοι οτι και εν τη βεροια κατηγγελη υπο του παυλου ο λογος του θεου ηλθον κακει σαλευοντες Ax και Ax ταρασσοντες τους οχλους
17:14ευθεως δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν οι αδελφοι πορευεσθαι Ax εως TR/BM ως επι την θαλασσαν Ax υπεμειναν TR/BM υπεμενον Ax τε TR/BM δε ο τε σιλας και ο τιμοθεος εκει
17:15οι δε Ax καθιστανοντες TR/BM καθιστωντες τον παυλον ηγαγον TR/BM αυτον εως αθηνων και λαβοντες εντολην προς τον σιλαν και Ax τον τιμοθεον ινα ως ταχιστα ελθωσιν προς αυτον εξηεσαν
17:16εν δε ταις αθηναις εκδεχομενου αυτους του παυλου παρωξυνετο το πνευμα αυτου εν αυτω Ax θεωρουντος TR/BM θεωρουντι κατειδωλον ουσαν την πολιν
17:17διελεγετο μεν ουν εν τη συναγωγη τοις ιουδαιοις και τοις σεβομενοις και εν τη αγορα κατα πασαν ημεραν προς τους παρατυγχανοντας
17:18τινες δε BM/Ax και των επικουρειων και TR/BM των BM/Ax στοικων TR στωικων φιλοσοφων συνεβαλλον αυτω και τινες ελεγον τι αν θελοι ο σπερμολογος ουτος λεγειν οι δε ξενων δαιμονιων δοκει καταγγελευς ειναι οτι τον ιησουν και την αναστασιν TR αυτοις ευηγγελιζετο
17:19επιλαβομενοι τε αυτου επι τον αρειον παγον ηγαγον λεγοντες δυναμεθα γνωναι τις η καινη αυτη η υπο σου λαλουμενη διδαχη
17:20ξενιζοντα γαρ τινα εισφερεις εις τας ακοας ημων βουλομεθα ουν γνωναι Ax τινα Ax θελει TR/BM τι TR/BM αν TR/BM θελοι ταυτα ειναι
17:21αθηναιοι δε παντες και οι επιδημουντες ξενοι εις ουδεν ετερον Ax ηυκαιρουν TR/BM ευκαιρουν η λεγειν τι Ax η TR/BM και ακουειν Ax τι καινοτερον
17:22σταθεις δε Ax ο TR/BM ο παυλος εν μεσω του αρειου παγου εφη ανδρες αθηναιοι κατα παντα ως δεισιδαιμονεστερους υμας θεωρω
17:23διερχομενος γαρ και αναθεωρων τα σεβασματα υμων ευρον και βωμον εν ω επεγεγραπτο αγνωστω θεω Ax ο TR/BM ον ουν αγνοουντες ευσεβειτε Ax τουτο TR/BM τουτον εγω καταγγελλω υμιν
17:24ο θεος ο ποιησας τον κοσμον και παντα τα εν αυτω ουτος ουρανου και γης TR/BM κυριος υπαρχων Ax κυριος ουκ εν χειροποιητοις ναοις κατοικει
17:25ουδε υπο χειρων Ax ανθρωπινων TR/BM ανθρωπων θεραπευεται προσδεομενος τινος αυτος διδους Ax πασι TR/BM πασιν ζωην και πνοην TR(1894)/Ax και TR(1894)/Ax τα TR(1550)/BM κατα παντα
17:26εποιησεν τε εξ ενος TR/BM αιματος παν εθνος ανθρωπων κατοικειν επι Ax παντος Ax προσωπου TR/BM παν TR/BM το TR/BM προσωπον της γης ορισας BM/Ax προστεταγμενους TR προτεταγμενους καιρους και τας οροθεσιας της κατοικιας αυτων
17:27ζητειν τον Ax θεον TR/BM κυριον ει αρα γε ψηλαφησειαν αυτον και ευροιεν Ax και Ax γε BM καιγε TR καιτοιγε ου μακραν απο ενος εκαστου ημων υπαρχοντα
17:28εν αυτω γαρ ζωμεν και κινουμεθα και εσμεν ως και τινες των καθ υμας ποιητων ειρηκασιν του γαρ και γενος εσμεν
17:29γενος ουν υπαρχοντες του θεου ουκ οφειλομεν νομιζειν χρυσω η αργυρω η λιθω χαραγματι τεχνης και ενθυμησεως ανθρωπου το θειον ειναι ομοιον
17:30τους μεν ουν χρονους της αγνοιας υπεριδων ο θεος τα νυν παραγγελλει τοις ανθρωποις Ax παντας TR/BM πασιν πανταχου μετανοειν
17:31Ax καθοτι TR/BM διοτι εστησεν ημεραν εν η μελλει κρινειν την οικουμενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισεν πιστιν παρασχων πασιν αναστησας αυτον εκ νεκρων
17:32ακουσαντες δε αναστασιν νεκρων οι μεν εχλευαζον οι δε Ax ειπαν TR/BM ειπον ακουσομεθα σου TR/BM παλιν περι τουτου
17:33TR/BM και Ax παλιν Ax ουτως ο παυλος εξηλθεν εκ μεσου αυτων
17:34τινες δε ανδρες κολληθεντες αυτω επιστευσαν εν οις και διονυσιος ο αρεοπαγιτης και γυνη ονοματι δαμαρις και ετεροι συν αυτοις
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.