Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

22:1ανδρες αδελφοι και πατερες ακουσατε μου της προς υμας BM/Ax νυνι TR νυν απολογιας
22:2ακουσαντες δε οτι τη εβραιδι διαλεκτω προσεφωνει αυτοις μαλλον παρεσχον ησυχιαν και φησιν
22:3εγω TR/BM μεν ειμι ανηρ ιουδαιος γεγεννημενος εν ταρσω της κιλικιας ανατεθραμμενος δε εν τη πολει ταυτη παρα τους ποδας γαμαλιηλ πεπαιδευμενος κατα ακριβειαν του πατρωου νομου ζηλωτης υπαρχων του θεου καθως παντες υμεις εστε σημερον
22:4ος ταυτην την οδον εδιωξα αχρι θανατου δεσμευων και παραδιδους εις φυλακας ανδρας τε και γυναικας
22:5ως και ο αρχιερευς μαρτυρει μοι και παν το πρεσβυτεριον παρ ων και επιστολας δεξαμενος προς τους αδελφους εις δαμασκον επορευομην αξων και τους εκεισε οντας δεδεμενους εις ιερουσαλημ ινα τιμωρηθωσιν
22:6εγενετο δε μοι πορευομενω και εγγιζοντι τη δαμασκω περι μεσημβριαν εξαιφνης εκ του ουρανου περιαστραψαι φως ικανον περι εμε
22:7BM/Ax επεσα TR επεσον τε εις το εδαφος και ηκουσα φωνης λεγουσης μοι σαουλ σαουλ τι με διωκεις
22:8εγω δε απεκριθην τις ει κυριε ειπεν τε προς με εγω ειμι ιησους ο ναζωραιος ον συ διωκεις
22:9οι δε συν εμοι οντες το μεν φως εθεασαντο TR/BM και TR/BM εμφοβοι TR/BM εγενοντο την δε φωνην ουκ ηκουσαν του λαλουντος μοι
22:10ειπον δε τι ποιησω κυριε ο δε κυριος ειπεν προς με αναστας πορευου εις δαμασκον κακει σοι λαληθησεται περι παντων ων τετακται σοι ποιησαι
22:11ως δε ουκ ενεβλεπον απο της δοξης του φωτος εκεινου χειραγωγουμενος υπο των συνοντων μοι ηλθον εις δαμασκον
22:12ανανιας δε τις ανηρ Ax ευλαβης TR/BM ευσεβης κατα τον νομον μαρτυρουμενος υπο παντων των κατοικουντων ιουδαιων
22:13ελθων προς με και επιστας ειπεν μοι σαουλ αδελφε αναβλεψον καγω αυτη τη ωρα ανεβλεψα εις αυτον
22:14ο δε ειπεν ο θεος των πατερων ημων προεχειρισατο σε γνωναι το θελημα αυτου και ιδειν τον δικαιον και ακουσαι φωνην εκ του στοματος αυτου
22:15οτι εση μαρτυς αυτω προς παντας ανθρωπους ων εωρακας και ηκουσας
22:16και νυν τι μελλεις αναστας βαπτισαι και απολουσαι τας αμαρτιας σου επικαλεσαμενος το ονομα Ax αυτου TR/BM του TR/BM κυριου
22:17εγενετο δε μοι υποστρεψαντι εις ιερουσαλημ και προσευχομενου μου εν τω ιερω γενεσθαι με εν εκστασει
22:18και ιδειν αυτον λεγοντα μοι σπευσον και εξελθε εν ταχει εξ ιερουσαλημ διοτι ου παραδεξονται σου TR/BM την μαρτυριαν περι εμου
22:19καγω ειπον κυριε αυτοι επιστανται οτι εγω ημην φυλακιζων και δερων κατα τας συναγωγας τους πιστευοντας επι σε
22:20και οτε Ax εξεχυννετο TR/BM εξεχειτο το αιμα στεφανου του μαρτυρος σου και αυτος ημην εφεστως και συνευδοκων TR/BM τη TR/BM αναιρεσει TR/BM αυτου BM και TR/Ax και φυλασσων τα ιματια των αναιρουντων αυτον
22:21και ειπεν προς με πορευου οτι εγω εις εθνη μακραν εξαποστελω σε
22:22ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ BM/Ax καθηκεν TR καθηκον αυτον ζην
22:23BM κραζοντων TR/Ax κραυγαζοντων Ax τε TR/BM δε αυτων και ριπτουντων τα ιματια και κονιορτον βαλλοντων εις τον αερα
22:24εκελευσεν TR/BM αυτον ο χιλιαρχος Ax εισαγεσθαι Ax αυτον TR/BM αγεσθαι εις την παρεμβολην Ax ειπας TR/BM ειπων μαστιξιν ανεταζεσθαι αυτον ινα επιγνω δι ην αιτιαν ουτως επεφωνουν αυτω
22:25ως δε TR(1894)/Ax προετειναν TR(1550)/BM προετεινεν αυτον τοις ιμασιν ειπεν προς τον εστωτα εκατονταρχον ο παυλος ει ανθρωπον ρωμαιον και ακατακριτον εξεστιν υμιν μαστιζειν
22:26ακουσας δε ο Ax εκατονταρχης TR/BM εκατονταρχος προσελθων TR/BM απηγγειλεν τω χιλιαρχω Ax απηγγειλεν λεγων TR/BM ορα τι μελλεις ποιειν ο γαρ ανθρωπος ουτος ρωμαιος εστιν
22:27προσελθων δε ο χιλιαρχος ειπεν αυτω λεγε μοι TR/BM ει συ ρωμαιος ει ο δε εφη ναι
22:28απεκριθη Ax δε TR/BM τε ο χιλιαρχος εγω πολλου κεφαλαιου την πολιτειαν ταυτην εκτησαμην ο δε παυλος εφη εγω δε και γεγεννημαι
22:29ευθεως ουν απεστησαν απ αυτου οι μελλοντες αυτον ανεταζειν και ο χιλιαρχος δε εφοβηθη επιγνους οτι ρωμαιος εστιν και οτι TR/BM ην αυτον Ax ην δεδεκως
22:30τη δε επαυριον βουλομενος γνωναι το ασφαλες το τι κατηγορειται Ax υπο TR/BM παρα των ιουδαιων ελυσεν αυτον TR/BM απο TR/BM των TR/BM δεσμων και εκελευσεν Ax συνελθειν TR/BM ελθειν τους αρχιερεις και Ax παν TR/BM ολον το συνεδριον TR/BM αυτων και καταγαγων τον παυλον εστησεν εις αυτους
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.