Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

7:1ειπεν δε ο αρχιερευς ει TR/BM αρα ταυτα ουτως εχει
7:2ο δε εφη ανδρες αδελφοι και πατερες ακουσατε ο θεος της δοξης ωφθη τω πατρι ημων αβρααμ οντι εν τη μεσοποταμια πριν η κατοικησαι αυτον εν χαρραν
7:3και ειπεν προς αυτον εξελθε εκ της γης σου και Ax εκ TR/BM εκ της συγγενειας σου και δευρο εις Ax την γην ην αν σοι δειξω
7:4τοτε εξελθων εκ γης χαλδαιων κατωκησεν εν χαρραν κακειθεν μετα το αποθανειν τον πατερα αυτου μετωκισεν αυτον εις την γην ταυτην εις ην υμεις νυν κατοικειτε
7:5και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο TR αυτω δουναι BM/Ax αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου
7:6ελαλησεν δε ουτως ο θεος οτι εσται το σπερμα αυτου παροικον εν γη αλλοτρια και δουλωσουσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρακοσια
7:7και το εθνος ω εαν Ax δουλευσουσιν TR/BM δουλευσωσιν κρινω εγω TR/BM ειπεν ο θεος Ax ειπεν και μετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω
7:8και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτομης και ουτως εγεννησεν τον ισαακ και περιετεμεν αυτον τη ημερα τη ογδοη και TR/BM ο ισαακ τον ιακωβ και TR/BM ο ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας
7:9και οι πατριαρχαι ζηλωσαντες τον ιωσηφ απεδοντο εις αιγυπτον και ην ο θεος μετ αυτου
7:10και Ax εξειλατο TR/BM εξειλετο αυτον εκ πασων των θλιψεων αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον φαραω βασιλεως αιγυπτου και κατεστησεν αυτον ηγουμενον επ αιγυπτον και Ax εφ ολον τον οικον αυτου
7:11ηλθεν δε λιμος εφ ολην την Ax αιγυπτον TR/BM γην TR/BM αιγυπτου και χανααν και θλιψις μεγαλη και ουχ Ax ηυρισκον TR/BM ευρισκον χορτασματα οι πατερες ημων
7:12ακουσας δε ιακωβ οντα Ax σιτια TR/BM σιτα Ax εις TR/BM εν Ax αιγυπτον TR/BM αιγυπτω εξαπεστειλεν τους πατερας ημων πρωτον
7:13και εν τω δευτερω ανεγνωρισθη ιωσηφ τοις αδελφοις αυτου και φανερον εγενετο τω φαραω το γενος Ax του TR/BM του ιωσηφ
7:14αποστειλας δε ιωσηφ μετεκαλεσατο Ax ιακωβ τον πατερα αυτου TR/BM ιακωβ και πασαν την συγγενειαν BM αυτου TR αυτου εν ψυχαις εβδομηκοντα πεντε
7:15Ax και κατεβη TR/BM δε ιακωβ εις αιγυπτον και ετελευτησεν αυτος και οι πατερες ημων
7:16και μετετεθησαν εις TR(1894) σιχεμ TR(1550)/BM/Ax συχεμ και ετεθησαν εν τω μνηματι Ax ω TR/BM ο ωνησατο αβρααμ τιμης αργυριου παρα των υιων Ax εμμωρ TR(1894) εμορ TR(1550)/BM εμμορ Ax εν TR/BM του TR(1894) σιχεμ TR(1550)/BM/Ax συχεμ
7:17καθως δε ηγγιζεν ο χρονος της επαγγελιας ης Ax ωμολογησεν TR/BM ωμοσεν ο θεος τω αβρααμ ηυξησεν ο λαος και επληθυνθη εν αιγυπτω
7:18Ax αχρι TR/BM αχρις ου ανεστη βασιλευς ετερος Ax επ Ax αιγυπτον ος ουκ ηδει τον ιωσηφ
7:19ουτος κατασοφισαμενος το γενος ημων εκακωσεν τους πατερας Ax ημων TR/BM ημων του ποιειν TR/BM εκθετα τα βρεφη Ax εκθετα αυτων εις το μη ζωογονεισθαι
7:20εν ω καιρω εγεννηθη Ax μωυσης TR/BM μωσης και ην αστειος τω θεω ος ανετραφη μηνας τρεις εν τω οικω του πατρος TR αυτου
7:21Ax εκτεθεντος TR/BM εκτεθεντα δε Ax αυτου Ax ανειλατο αυτον TR/BM ανειλετο TR αυτον η θυγατηρ φαραω και ανεθρεψατο αυτον εαυτη εις υιον
7:22και επαιδευθη Ax μωυσης Ax εν TR/BM μωσης παση σοφια αιγυπτιων ην δε δυνατος εν λογοις και TR εν εργοις Ax αυτου
7:23ως δε επληρουτο αυτω Ax τεσσερακονταετης TR/BM τεσσαρακονταετης χρονος ανεβη επι την καρδιαν αυτου επισκεψασθαι τους αδελφους αυτου τους υιους ισραηλ
7:24και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουμενω παταξας τον αιγυπτιον
7:25ενομιζεν δε συνιεναι τους αδελφους Ax αυτου TR/BM αυτου οτι ο θεος δια χειρος αυτου διδωσιν TR/BM αυτοις σωτηριαν Ax αυτοις οι δε ου συνηκαν
7:26τη TR(1894) δε TR(1550)/BM/Ax τε επιουση ημερα ωφθη αυτοις μαχομενοις και Ax συνηλλασσεν TR/BM συνηλασεν αυτους εις ειρηνην ειπων ανδρες αδελφοι εστε TR/BM υμεις BM ινα BM τι TR/Ax ινατι αδικειτε αλληλους
7:27ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον ειπων τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην εφ Ax ημων TR/BM ημας
7:28μη ανελειν με συ θελεις ον τροπον ανειλες Ax εχθες TR/BM χθες τον αιγυπτιον
7:29εφυγεν δε Ax μωυσης TR/BM μωσης εν τω λογω τουτω και εγενετο παροικος εν γη μαδιαμ ου εγεννησεν υιους δυο
7:30και πληρωθεντων ετων Ax τεσσερακοντα TR/BM τεσσαρακοντα ωφθη αυτω εν τη ερημω του ορους σινα αγγελος TR/BM κυριου εν φλογι πυρος βατου
7:31ο δε Ax μωυσης TR/BM μωσης ιδων BM/Ax εθαυμαζεν TR εθαυμασεν το οραμα προσερχομενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο φωνη κυριου TR/BM προς TR/BM αυτον
7:32εγω ο θεος των πατερων σου ο θεος αβρααμ και TR/BM ο TR/BM θεος ισαακ και TR/BM ο TR/BM θεος ιακωβ εντρομος δε γενομενος Ax μωυσης TR/BM μωσης ουκ ετολμα κατανοησαι
7:33ειπεν δε αυτω ο κυριος λυσον το υποδημα των ποδων σου ο γαρ τοπος Ax εφ TR/BM εν ω εστηκας γη αγια εστιν
7:34ιδων ειδον την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου αυτων ηκουσα και κατεβην εξελεσθαι αυτους και νυν δευρο Ax αποστειλω TR/BM αποστελω σε εις αιγυπτον
7:35τουτον τον BM μωσην TR/Ax μωυσην ον ηρνησαντο ειποντες τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην τουτον ο θεος Ax και αρχοντα και λυτρωτην Ax απεσταλκεν TR/BM απεστειλεν Ax συν TR/BM εν χειρι αγγελου του οφθεντος αυτω εν τη βατω
7:36ουτος εξηγαγεν αυτους ποιησας τερατα και σημεια εν γη BM/Ax αιγυπτω TR αιγυπτου και εν ερυθρα θαλασση και εν τη ερημω ετη Ax τεσσερακοντα TR/BM τεσσαρακοντα
7:37ουτος εστιν ο BM μωσης TR/Ax μωυσης ο Ax ειπας TR/BM ειπων τοις υιοις ισραηλ προφητην υμιν αναστησει TR/BM κυριος ο θεος BM ημων TR υμων εκ των αδελφων υμων ως εμε TR αυτου TR ακουσεσθε
7:38ουτος εστιν ο γενομενος εν τη εκκλησια εν τη ερημω μετα του αγγελου του λαλουντος αυτω εν τω ορει σινα και των πατερων ημων ος εδεξατο BM λογον TR/Ax λογια ζωντα δουναι ημιν
7:39ω ουκ ηθελησαν υπηκοοι γενεσθαι οι πατερες ημων Ax αλλα TR/BM αλλ απωσαντο και εστραφησαν Ax εν BM τη TR/Ax ταις BM καρδια TR/Ax καρδιαις αυτων εις αιγυπτον
7:40ειποντες τω ααρων ποιησον ημιν θεους οι προπορευσονται ημων ο γαρ Ax μωυσης TR/BM μωσης ουτος ος εξηγαγεν ημας εκ γης αιγυπτου ουκ οιδαμεν τι Ax εγενετο TR/BM γεγονεν αυτω
7:41και εμοσχοποιησαν εν ταις ημεραις εκειναις και ανηγαγον θυσιαν τω ειδωλω και ευφραινοντο εν τοις εργοις των χειρων αυτων
7:42εστρεψεν δε ο θεος και παρεδωκεν αυτους λατρευειν τη στρατια του ουρανου καθως γεγραπται εν βιβλω των προφητων μη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε μοι ετη Ax τεσσερακοντα TR/BM τεσσαρακοντα εν τη ερημω οικος ισραηλ
7:43και ανελαβετε την σκηνην του μολοχ και το αστρον του θεου Ax υμων TR/BM υμων Ax ραιφαν TR/BM ρεμφαν τους τυπους ους εποιησατε προσκυνειν αυτοις και μετοικιω υμας επεκεινα βαβυλωνος
7:44η σκηνη του μαρτυριου ην TR(1550) εν τοις πατρασιν ημων εν τη ερημω καθως διεταξατο ο λαλων τω Ax μωυση TR/BM μωση ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει
7:45ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι οι πατερες ημων μετα ιησου εν τη κατασχεσει των εθνων ων εξωσεν ο θεος απο προσωπου των πατερων ημων εως των ημερων BM/Ax δαυιδ TR δαβιδ
7:46ος ευρεν χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο ευρειν σκηνωμα τω Ax οικω TR/BM θεω ιακωβ
7:47σολομων δε Ax οικοδομησεν TR/BM ωκοδομησεν αυτω οικον
7:48αλλ ουχ ο υψιστος εν χειροποιητοις TR/BM ναοις κατοικει καθως ο προφητης λεγει
7:49ο ουρανος μοι θρονος η δε γη υποποδιον των ποδων μου ποιον οικον οικοδομησετε μοι λεγει κυριος η τις τοπος της καταπαυσεως μου
7:50ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα
7:51σκληροτραχηλοι και απεριτμητοι Ax καρδιαις TR/BM τη TR/BM καρδια και τοις ωσιν υμεις αει τω πνευματι τω αγιω αντιπιπτετε ως οι πατερες υμων και υμεις
7:52τινα των προφητων ουκ εδιωξαν οι πατερες υμων και απεκτειναν τους προκαταγγειλαντας περι της ελευσεως του δικαιου ου νυν υμεις προδοται και φονεις Ax εγενεσθε TR/BM γεγενησθε
7:53οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε
7:54ακουοντες δε ταυτα διεπριοντο ταις καρδιαις αυτων και εβρυχον τους οδοντας επ αυτον
7:55υπαρχων δε πληρης πνευματος αγιου ατενισας εις τον ουρανον ειδεν δοξαν θεου και ιησουν εστωτα εκ δεξιων του θεου
7:56και ειπεν ιδου θεωρω τους ουρανους Ax διηνοιγμενους TR/BM ανεωγμενους και τον υιον του ανθρωπου εκ δεξιων εστωτα του θεου
7:57κραξαντες δε φωνη μεγαλη συνεσχον τα ωτα αυτων και ωρμησαν ομοθυμαδον επ αυτον
7:58και εκβαλοντες εξω της πολεως ελιθοβολουν και οι μαρτυρες απεθεντο τα ιματια TR/Ax αυτων παρα τους ποδας νεανιου καλουμενου σαυλου
7:59και ελιθοβολουν τον στεφανον επικαλουμενον και λεγοντα κυριε ιησου δεξαι το πνευμα μου
7:60θεις δε τα γονατα εκραξεν φωνη μεγαλη κυριε μη στησης αυτοις Ax ταυτην την αμαρτιαν TR/BM ταυτην και τουτο ειπων εκοιμηθη
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.