Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

15:1και τινες κατελθοντες απο της ιουδαιας εδιδασκον τους αδελφους οτι εαν μη Ax περιτμηθητε TR/BM περιτεμνησθε τω εθει Ax τω μωυσεως ου δυνασθε σωθηναι
15:2γενομενης Ax δε TR/BM ουν στασεως και BM/Ax ζητησεως TR συζητησεως ουκ ολιγης τω παυλω και τω βαρναβα προς αυτους εταξαν αναβαινειν παυλον και βαρναβαν και τινας αλλους εξ αυτων προς τους αποστολους και πρεσβυτερους εις ιερουσαλημ περι του ζητηματος τουτου
15:3οι μεν ουν προπεμφθεντες υπο της εκκλησιας διηρχοντο την Ax τε φοινικην και σαμαρειαν εκδιηγουμενοι την επιστροφην των εθνων και εποιουν χαραν μεγαλην πασιν τοις αδελφοις
15:4παραγενομενοι δε εις ιερουσαλημ Ax παρεδεχθησαν TR/BM απεδεχθησαν Ax απο TR/BM υπο της εκκλησιας και των αποστολων και των πρεσβυτερων ανηγγειλαν τε οσα ο θεος εποιησεν μετ αυτων
15:5εξανεστησαν δε τινες των απο της αιρεσεως των φαρισαιων πεπιστευκοτες λεγοντες οτι δει περιτεμνειν αυτους παραγγελλειν τε τηρειν τον νομον μωυσεως
15:6συνηχθησαν Ax τε TR/BM δε οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι ιδειν περι του λογου τουτου
15:7πολλης δε Ax ζητησεως TR/BM συζητησεως γενομενης αναστας πετρος ειπεν προς αυτους ανδρες αδελφοι υμεις επιστασθε οτι αφ ημερων αρχαιων TR/BM ο TR/BM θεος εν Ax υμιν TR/BM ημιν εξελεξατο Ax ο Ax θεος δια του στοματος μου ακουσαι τα εθνη τον λογον του ευαγγελιου και πιστευσαι
15:8και ο καρδιογνωστης θεος εμαρτυρησεν αυτοις δους TR/BM αυτοις το πνευμα το αγιον καθως και ημιν
15:9και Ax ουθεν TR/BM ουδεν διεκρινεν μεταξυ ημων τε και αυτων τη πιστει καθαρισας τας καρδιας αυτων
15:10νυν ουν τι πειραζετε τον θεον επιθειναι ζυγον επι τον τραχηλον των μαθητων ον ουτε οι πατερες ημων ουτε ημεις ισχυσαμεν βαστασαι
15:11αλλα δια της χαριτος BM/Ax του κυριου ιησου TR χριστου πιστευομεν σωθηναι καθ ον τροπον κακεινοι
15:12εσιγησεν δε παν το πληθος και ηκουον βαρναβα και παυλου εξηγουμενων οσα εποιησεν ο θεος σημεια και τερατα εν τοις εθνεσιν δι αυτων
15:13μετα δε το σιγησαι αυτους απεκριθη ιακωβος λεγων ανδρες αδελφοι ακουσατε μου
15:14συμεων εξηγησατο καθως πρωτον ο θεος επεσκεψατο λαβειν εξ εθνων λαον TR/BM επι τω ονοματι αυτου
15:15και τουτω συμφωνουσιν οι λογοι των προφητων καθως γεγραπται
15:16μετα ταυτα αναστρεψω και ανοικοδομησω την σκηνην BM/Ax δαυιδ TR δαβιδ την πεπτωκυιαν και τα κατεσκαμμενα αυτης ανοικοδομησω και ανορθωσω αυτην
15:17οπως αν εκζητησωσιν οι καταλοιποι των ανθρωπων τον κυριον και παντα τα εθνη εφ ους επικεκληται το ονομα μου επ αυτους λεγει κυριος TR/BM ο ποιων ταυτα TR/BM παντα
15:18γνωστα απ αιωνος TR/BM εστιν TR/BM τω TR/BM θεω TR/BM παντα TR/BM τα TR/BM εργα TR/BM αυτου
15:19διο εγω κρινω μη παρενοχλειν τοις απο των εθνων επιστρεφουσιν επι τον θεον
15:20αλλα επιστειλαι αυτοις του απεχεσθαι TR/BM απο των αλισγηματων των ειδωλων και της πορνειας και του πνικτου και του αιματος
15:21BM/Ax μωυσης TR μωσης γαρ εκ γενεων αρχαιων κατα πολιν τους κηρυσσοντας αυτον εχει εν ταις συναγωγαις κατα παν σαββατον αναγινωσκομενος
15:22τοτε Ax εδοξε TR/BM εδοξεν τοις αποστολοις και τοις πρεσβυτεροις συν ολη τη εκκλησια εκλεξαμενους ανδρας εξ αυτων πεμψαι εις αντιοχειαν συν TR/Ax τω παυλω και βαρναβα ιουδαν τον Ax καλουμενον TR/BM επικαλουμενον BM/Ax βαρσαββαν TR βαρσαβαν και σιλαν ανδρας ηγουμενους εν τοις αδελφοις
15:23γραψαντες δια χειρος αυτων TR/BM ταδε οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι TR/BM και TR/BM οι αδελφοι τοις κατα την αντιοχειαν και συριαν και κιλικιαν αδελφοις τοις εξ εθνων χαιρειν
15:24επειδη ηκουσαμεν οτι τινες εξ ημων Ax εξελθοντες TR/BM εξελθοντες εταραξαν υμας λογοις ανασκευαζοντες τας ψυχας υμων TR/BM λεγοντες TR/BM περιτεμνεσθαι TR/BM και TR/BM τηρειν TR/BM τον TR/BM νομον οις ου διεστειλαμεθα
15:25εδοξεν ημιν γενομενοις ομοθυμαδον Ax εκλεξαμενοις TR/BM εκλεξαμενους ανδρας πεμψαι προς υμας συν τοις αγαπητοις ημων βαρναβα και παυλω
15:26ανθρωποις Ax παραδεδωκοσι TR/BM παραδεδωκοσιν τας ψυχας αυτων υπερ του ονοματος του κυριου ημων ιησου χριστου
15:27απεσταλκαμεν ουν ιουδαν και σιλαν και αυτους δια λογου απαγγελλοντας τα αυτα
15:28εδοξεν γαρ τω TR/BM αγιω πνευματι Ax τω Ax αγιω και ημιν μηδεν πλεον επιτιθεσθαι υμιν βαρος πλην Ax τουτων των επαναγκες TR/BM τουτων
15:29απεχεσθαι ειδωλοθυτων και αιματος και Ax πνικτων TR/BM πνικτου και πορνειας εξ ων διατηρουντες εαυτους ευ πραξετε ερρωσθε
15:30οι μεν ουν απολυθεντες Ax κατηλθον TR/BM ηλθον εις αντιοχειαν και συναγαγοντες το πληθος επεδωκαν την επιστολην
15:31αναγνοντες δε εχαρησαν επι τη παρακλησει
15:32ιουδας TR(1894) δε TR(1550)/BM/Ax τε και σιλας και αυτοι προφηται οντες δια λογου πολλου παρεκαλεσαν τους αδελφους και επεστηριξαν
15:33ποιησαντες δε χρονον απελυθησαν μετ ειρηνης απο των αδελφων προς τους Ax αποστειλαντας Ax αυτους TR/BM αποστολους
15:34TR εδοξεν TR δε TR τω TR σιλα TR επιμειναι TR αυτου
15:35παυλος δε και βαρναβας διετριβον εν αντιοχεια διδασκοντες και ευαγγελιζομενοι μετα και ετερων πολλων τον λογον του κυριου
15:36μετα δε τινας ημερας ειπεν TR/BM παυλος προς βαρναβαν Ax παυλος επιστρεψαντες δη επισκεψωμεθα τους αδελφους TR/BM ημων κατα TR/BM πασαν πολιν Ax πασαν εν αις κατηγγειλαμεν τον λογον του κυριου πως εχουσιν
15:37βαρναβας δε Ax εβουλετο TR/BM εβουλευσατο συμπαραλαβειν Ax και τον ιωαννην τον καλουμενον μαρκον
15:38παυλος δε ηξιου τον αποσταντα απ αυτων απο παμφυλιας και μη συνελθοντα αυτοις εις το εργον μη Ax συμπαραλαμβανειν TR/BM συμπαραλαβειν τουτον
15:39εγενετο Ax δε TR/BM ουν παροξυσμος ωστε αποχωρισθηναι αυτους απ αλληλων τον τε βαρναβαν παραλαβοντα τον μαρκον εκπλευσαι εις κυπρον
15:40παυλος δε επιλεξαμενος σιλαν εξηλθεν παραδοθεις τη χαριτι του Ax κυριου TR/BM θεου υπο των αδελφων
15:41διηρχετο δε την συριαν και Ax την κιλικιαν επιστηριζων τας εκκλησιας
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.