Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

2:1και εν τω συμπληρουσθαι την ημεραν της πεντηκοστης ησαν Ax παντες TR/BM απαντες Ax ομου TR/BM ομοθυμαδον επι το αυτο
2:2και εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηχος ωσπερ φερομενης πνοης βιαιας και επληρωσεν ολον τον οικον ου ησαν καθημενοι
2:3και ωφθησαν αυτοις διαμεριζομεναι γλωσσαι ωσει πυρος Ax και εκαθισεν TR/BM τε εφ ενα εκαστον αυτων
2:4και επλησθησαν Ax παντες TR/BM απαντες πνευματος αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραις γλωσσαις καθως το πνευμα εδιδου TR/BM αυτοις αποφθεγγεσθαι Ax αυτοις
2:5ησαν δε Ax εις TR/BM εν ιερουσαλημ κατοικουντες ιουδαιοι ανδρες ευλαβεις απο παντος εθνους των υπο τον ουρανον
2:6γενομενης δε της φωνης ταυτης συνηλθεν το πληθος και συνεχυθη οτι ηκουον εις εκαστος τη ιδια διαλεκτω λαλουντων αυτων
2:7εξισταντο δε TR παντες και εθαυμαζον λεγοντες Ax ουχ TR/BM προς TR/BM αλληλους TR/BM ουκ ιδου Ax απαντες TR/BM παντες ουτοι εισιν οι λαλουντες γαλιλαιοι
2:8και πως ημεις ακουομεν εκαστος τη ιδια διαλεκτω ημων εν η εγεννηθημεν
2:9παρθοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντες την μεσοποταμιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν
2:10φρυγιαν τε και παμφυλιαν αιγυπτον και τα μερη της λιβυης της κατα κυρηνην και οι επιδημουντες ρωμαιοι ιουδαιοι τε και προσηλυτοι
2:11κρητες και αραβες ακουομεν λαλουντων αυτων ταις ημετεραις γλωσσαις τα μεγαλεια του θεου
2:12εξισταντο δε παντες και διηπορουν αλλος προς αλλον λεγοντες τι Ax θελει TR/BM αν TR/BM θελοι τουτο ειναι
2:13ετεροι δε Ax διαχλευαζοντες TR/BM χλευαζοντες ελεγον οτι γλευκους μεμεστωμενοι εισιν
2:14σταθεις δε Ax ο πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν την φωνην αυτου και απεφθεγξατο αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες ιερουσαλημ Ax παντες TR/BM απαντες τουτο υμιν γνωστον εστω και ενωτισασθε τα ρηματα μου
2:15ου γαρ ως υμεις υπολαμβανετε ουτοι μεθυουσιν εστιν γαρ ωρα τριτη της ημερας
2:16αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ
2:17και εσται εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει ο θεος εκχεω απο του πνευματος μου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υμων και αι θυγατερες υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεις οψονται και οι πρεσβυτεροι υμων Ax ενυπνιοις TR/BM ενυπνια ενυπνιασθησονται
2:18BM καιγε TR/Ax και TR/Ax γε επι τους δουλους μου και επι τας δουλας μου εν ταις ημεραις εκειναις εκχεω απο του πνευματος μου και προφητευσουσιν
2:19και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω και σημεια επι της γης κατω αιμα και πυρ και ατμιδα καπνου
2:20ο ηλιος μεταστραφησεται εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα πριν TR/BM η ελθειν TR/BM την ημεραν κυριου την μεγαλην και επιφανη
2:21και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωθησεται
2:22ανδρες ισραηλιται ακουσατε τους λογους τουτους ιησουν τον ναζωραιον ανδρα Ax αποδεδειγμενον απο του θεου TR/BM αποδεδειγμενον εις υμας Ax δυναμεσι TR/BM δυναμεσιν και Ax τερασι TR/BM τερασιν και σημειοις οις εποιησεν δι αυτου ο θεος εν μεσω υμων καθως TR/BM και αυτοι οιδατε
2:23τουτον τη ωρισμενη βουλη και προγνωσει του θεου εκδοτον TR/BM λαβοντες δια Ax χειρος TR/BM χειρων ανομων προσπηξαντες Ax ανειλατε TR/BM ανειλετε
2:24ον ο θεος ανεστησεν λυσας τας ωδινας του θανατου καθοτι ουκ ην δυνατον κρατεισθαι αυτον υπ αυτου
2:25BM/Ax δαυιδ TR δαβιδ γαρ λεγει εις αυτον Ax προορωμην TR/BM προωρωμην τον κυριον ενωπιον μου δια παντος οτι εκ δεξιων μου εστιν ινα μη σαλευθω
2:26δια τουτο Ax ηυφρανθη TR/BM ευφρανθη η καρδια μου και ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι
2:27οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην μου εις Ax αδην TR/BM αδου ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν
2:28εγνωρισας μοι οδους ζωης πληρωσεις με ευφροσυνης μετα του προσωπου σου
2:29ανδρες αδελφοι εξον ειπειν μετα παρρησιας προς υμας περι του πατριαρχου BM/Ax δαυιδ TR δαβιδ οτι και ετελευτησεν και εταφη και το μνημα αυτου εστιν εν ημιν αχρι της ημερας ταυτης
2:30προφητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο θεος εκ καρπου της οσφυος αυτου TR/BM το TR/BM κατα TR/BM σαρκα TR/BM αναστησειν TR/BM τον TR/BM χριστον καθισαι επι Ax τον TR/BM του Ax θρονον TR/BM θρονου αυτου
2:31προιδων ελαλησεν περι της αναστασεως του χριστου οτι Ax ουτε Ax εγκατελειφθη TR/BM ου TR/BM κατελειφθη TR/BM η TR/BM ψυχη TR/BM αυτου εις Ax αδην TR/BM αδου Ax ουτε TR/BM ουδε η σαρξ αυτου ειδεν διαφθοραν
2:32τουτον τον ιησουν ανεστησεν ο θεος ου παντες ημεις εσμεν μαρτυρες
2:33τη δεξια ουν του θεου υψωθεις την τε επαγγελιαν του TR/BM αγιου πνευματος Ax του Ax αγιου λαβων παρα του πατρος εξεχεεν τουτο ο TR/BM νυν υμεις Ax και βλεπετε και ακουετε
2:34ου γαρ BM/Ax δαυιδ TR δαβιδ ανεβη εις τους ουρανους λεγει δε αυτος ειπεν Ax ο TR/BM ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου
2:35εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
2:36ασφαλως ουν γινωσκετω πας οικος ισραηλ οτι και κυριον Ax αυτον και χριστον Ax εποιησεν TR/BM αυτον ο θεος TR/BM εποιησεν τουτον τον ιησουν ον υμεις εσταυρωσατε
2:37ακουσαντες δε κατενυγησαν Ax την TR/BM τη Ax καρδιαν TR/BM καρδια ειπον τε προς τον πετρον και τους λοιπους αποστολους τι Ax ποιησωμεν TR/BM ποιησομεν ανδρες αδελφοι
2:38πετρος δε TR/BM εφη προς αυτους μετανοησατε Ax φησιν και βαπτισθητω εκαστος υμων επι τω ονοματι ιησου χριστου εις αφεσιν Ax των αμαρτιων Ax υμων και Ax λημψεσθε TR/BM ληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος
2:39υμιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοις τεκνοις υμων και πασιν τοις εις μακραν οσους αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων
2:40ετεροις τε λογοις πλειοσιν Ax διεμαρτυρατο TR/BM διεμαρτυρετο και παρεκαλει Ax αυτους λεγων σωθητε απο της γενεας της σκολιας ταυτης
2:41οι μεν ουν TR/BM ασμενως αποδεξαμενοι τον λογον αυτου εβαπτισθησαν και προσετεθησαν Ax εν τη ημερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι
2:42ησαν δε προσκαρτερουντες τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια TR/BM και τη κλασει του αρτου και ταις προσευχαις
2:43Ax εγινετο TR/BM εγενετο δε παση ψυχη φοβος πολλα τε τερατα και σημεια δια των αποστολων εγινετο
2:44παντες δε οι πιστευοντες ησαν επι το αυτο και ειχον απαντα κοινα
2:45και τα κτηματα και τας υπαρξεις επιπρασκον και διεμεριζον αυτα πασιν καθοτι αν τις χρειαν ειχεν
2:46καθ ημεραν τε προσκαρτερουντες ομοθυμαδον εν τω ιερω κλωντες τε κατ οικον αρτον μετελαμβανον τροφης εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιας
2:47αινουντες τον θεον και εχοντες χαριν προς ολον τον λαον ο δε κυριος προσετιθει τους σωζομενους καθ ημεραν TR/BM τη TR/BM εκκλησια
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.