Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

4:1ιησους δε Ax πληρης πνευματος αγιου TR/BM πληρης υπεστρεψεν απο του ιορδανου και ηγετο εν τω πνευματι Ax εν TR/BM εις Ax τη TR/BM την Ax ερημω TR/BM ερημον
4:2ημερας Ax τεσσερακοντα TR/BM τεσσαρακοντα πειραζομενος υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ημεραις εκειναις και συντελεσθεισων αυτων TR/BM υστερον επεινασεν
4:3TR/BM και ειπεν Ax δε αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
4:4και απεκριθη TR/BM ιησους προς αυτον Ax ο Ax ιησους TR/BM λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται BM ο TR/Ax ο ανθρωπος TR/BM αλλ TR/BM επι TR/BM παντι TR/BM ρηματι TR/BM θεου
4:5και αναγαγων αυτον TR/BM ο TR/BM διαβολος TR/BM εις TR/BM ορος TR/BM υψηλον εδειξεν αυτω πασας τας βασιλειας της οικουμενης εν στιγμη χρονου
4:6και ειπεν αυτω ο διαβολος σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν αυτων οτι εμοι παραδεδοται και ω εαν θελω διδωμι αυτην
4:7συ ουν εαν προσκυνησης ενωπιον BM/Ax εμου TR μου εσται σου BM/Ax πασα TR παντα
4:8και αποκριθεις TR/BM αυτω TR/BM ειπεν ο ιησους Ax ειπεν Ax αυτω TR/BM υπαγε TR/BM οπισω TR/BM μου TR/BM σατανα γεγραπται TR γαρ TR/BM προσκυνησεις κυριον τον θεον σου Ax προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις
4:9TR/BM και ηγαγεν Ax δε αυτον εις ιερουσαλημ και εστησεν TR/BM αυτον επι το πτερυγιον του ιερου και ειπεν αυτω ει TR ο υιος ει του θεου βαλε σεαυτον εντευθεν κατω
4:10γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου του διαφυλαξαι σε
4:11και TR/Ax οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
4:12και αποκριθεις ειπεν αυτω ο ιησους οτι ειρηται ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου
4:13και συντελεσας παντα πειρασμον ο διαβολος απεστη απ αυτου αχρι καιρου
4:14και υπεστρεψεν ο ιησους εν τη δυναμει του πνευματος εις την γαλιλαιαν και φημη εξηλθεν καθ ολης της περιχωρου περι αυτου
4:15και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων
4:16και ηλθεν εις TR/BM την Ax ναζαρα TR(1894) ναζαρεθ TR(1550)/BM ναζαρετ ου ην τεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι
4:17και επεδοθη αυτω βιβλιον TR/BM ησαιου του προφητου Ax ησαιου και αναπτυξας το βιβλιον ευρεν τον τοπον ου ην γεγραμμενον
4:18πνευμα κυριου επ εμε ου BM/Ax εινεκεν TR ενεκεν εχρισεν με BM/Ax ευαγγελισασθαι TR ευαγγελιζεσθαι πτωχοις απεσταλκεν με TR/BM ιασασθαι TR/BM τους TR/BM συντετριμμενους TR/BM την TR/BM καρδιαν κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσμενους εν αφεσει
4:19κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον
4:20και πτυξας το βιβλιον αποδους τω υπηρετη εκαθισεν και παντων Ax οι Ax οφθαλμοι εν τη συναγωγη TR/BM οι TR/BM οφθαλμοι ησαν ατενιζοντες αυτω
4:21ηρξατο δε λεγειν προς αυτους οτι σημερον πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοις ωσιν υμων
4:22και παντες εμαρτυρουν αυτω και εθαυμαζον επι τοις λογοις της χαριτος τοις εκπορευομενοις εκ του στοματος αυτου και ελεγον Ax ουχι TR/BM ουχ TR/BM ουτος TR/BM εστιν TR/BM ο υιος Ax εστιν ιωσηφ Ax ουτος
4:23και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε μοι την παραβολην ταυτην ιατρε θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομενα Ax εις TR/BM εν Ax την TR/BM τη Ax καφαρναουμ TR/BM καπερναουμ ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου
4:24ειπεν δε αμην λεγω υμιν οτι ουδεις προφητης δεκτος εστιν εν τη πατριδι αυτου
4:25επ αληθειας δε λεγω υμιν πολλαι χηραι ησαν εν ταις ημεραις ηλιου εν τω ισραηλ οτε εκλεισθη ο ουρανος επι ετη τρια και μηνας εξ ως εγενετο λιμος μεγας επι πασαν την γην
4:26και προς ουδεμιαν αυτων επεμφθη ηλιας ει μη εις σαρεπτα της Ax σιδωνιας TR/BM σιδωνος προς γυναικα χηραν
4:27και πολλοι λεπροι ησαν TR/BM επι TR/BM ελισσαιου TR/BM του TR/BM προφητου εν τω ισραηλ Ax επι Ax ελισαιου Ax του Ax προφητου και ουδεις αυτων εκαθαρισθη ει μη Ax ναιμαν TR/BM νεεμαν ο συρος
4:28και επλησθησαν παντες θυμου εν τη συναγωγη ακουοντες ταυτα
4:29και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως TR της οφρυος του ορους εφ ου η πολις TR/BM αυτων ωκοδομητο Ax αυτων TR/BM εις Ax ωστε TR/BM το κατακρημνισαι αυτον
4:30αυτος δε διελθων δια μεσου αυτων επορευετο
4:31και κατηλθεν εις Ax καφαρναουμ TR/BM καπερναουμ πολιν της γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν
4:32και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου
4:33και εν τη συναγωγη ην ανθρωπος εχων πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν φωνη μεγαλη
4:34TR/BM λεγων εα τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες απολεσαι ημας οιδα σε τις ει ο αγιος του θεου
4:35και επετιμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε Ax απ TR/BM εξ αυτου και ριψαν αυτον το δαιμονιον εις TR/Ax το μεσον εξηλθεν απ αυτου μηδεν βλαψαν αυτον
4:36και εγενετο θαμβος επι παντας και συνελαλουν προς αλληλους λεγοντες τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται
4:37και εξεπορευετο ηχος περι αυτου εις παντα τοπον της περιχωρου
4:38αναστας δε Ax απο TR/BM εκ της συναγωγης εισηλθεν εις την οικιαν σιμωνος TR η πενθερα δε του σιμωνος ην συνεχομενη πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτον περι αυτης
4:39και επιστας επανω αυτης επετιμησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην παραχρημα δε αναστασα διηκονει αυτοις
4:40δυνοντος δε του ηλιου Ax απαντες TR/BM παντες οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις ποικιλαις ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας Ax επιτιθεις TR/BM επιθεις Ax εθεραπευεν TR/BM εθεραπευσεν αυτους
4:41εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων Ax κραυγαζοντα TR/BM κραζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο TR/BM χριστος TR/BM ο υιος του θεου και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι
4:42γενομενης δε ημερας εξελθων επορευθη εις ερημον τοπον και οι οχλοι BM/Ax επεζητουν TR εζητουν αυτον και ηλθον εως αυτου και κατειχον αυτον του μη πορευεσθαι απ αυτων
4:43ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλειαν του θεου οτι Ax επι TR/BM εις τουτο Ax απεσταλην TR/BM απεσταλμαι
4:44και ην κηρυσσων Ax εις TR/BM εν Ax τας TR/BM ταις Ax συναγωγας TR/BM συναγωγαις της Ax ιουδαιας TR/BM γαλιλαιας
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.