Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

16:1ελεγεν δε και προς τους μαθητας TR/BM αυτου ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονομον και ουτος διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου
16:2και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ Ax δυνη TR/BM δυνηση ετι οικονομειν
16:3ειπεν δε εν εαυτω ο οικονομος τι ποιησω οτι ο κυριος μου αφαιρειται την οικονομιαν απ εμου σκαπτειν ουκ ισχυω επαιτειν αισχυνομαι
16:4εγνων τι ποιησω ινα οταν μετασταθω Ax εκ της οικονομιας δεξωνται με εις τους οικους αυτων
16:5και προσκαλεσαμενος ενα εκαστον των Ax χρεοφειλετων TR/BM χρεωφειλετων του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω ποσον οφειλεις τω κυριω μου
16:6ο δε ειπεν εκατον βατους ελαιου Ax ο Ax δε TR/BM και ειπεν αυτω δεξαι σου Ax τα TR/BM το Ax γραμματα TR/BM γραμμα και καθισας ταχεως γραψον πεντηκοντα
16:7επειτα ετερω ειπεν συ δε ποσον οφειλεις ο δε ειπεν εκατον κορους σιτου TR/BM και λεγει αυτω δεξαι σου Ax τα TR/BM το Ax γραμματα TR/BM γραμμα και γραψον ογδοηκοντα
16:8και επηνεσεν ο κυριος τον οικονομον της αδικιας οτι φρονιμως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιμωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν TR(1550)/BM/Ax την εαυτων εισιν
16:9Ax και Ax εγω TR/BM καγω υμιν λεγω TR/BM ποιησατε εαυτοις Ax ποιησατε φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας ινα οταν Ax εκλιπη TR/BM εκλιπητε δεξωνται υμας εις τας αιωνιους σκηνας
16:10ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν
16:11ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
16:12και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
16:13ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα
16:14ηκουον δε ταυτα παντα TR/BM και οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχοντες και εξεμυκτηριζον αυτον
16:15και ειπεν αυτοις υμεις εστε οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον των ανθρωπων ο δε θεος γινωσκει τας καρδιας υμων οτι το εν ανθρωποις υψηλον βδελυγμα ενωπιον του θεου TR εστιν
16:16ο νομος και οι προφηται Ax μεχρι TR/BM εως ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θεου ευαγγελιζεται και πας εις αυτην βιαζεται
16:17ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η του νομου μιαν κεραιαν πεσειν
16:18πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαμων ετεραν μοιχευει και TR/BM πας ο απολελυμενην απο ανδρος γαμων μοιχευει
16:19ανθρωπος δε τις ην πλουσιος και ενεδιδυσκετο πορφυραν και βυσσον ευφραινομενος καθ ημεραν λαμπρως
16:20πτωχος δε τις TR/BM ην ονοματι λαζαρος TR/BM ος εβεβλητο προς τον πυλωνα αυτου Ax ειλκωμενος TR/BM ηλκωμενος
16:21και επιθυμων χορτασθηναι απο των TR/BM ψιχιων TR/BM των πιπτοντων απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχομενοι Ax επελειχον TR/BM απελειχον τα ελκη αυτου
16:22εγενετο δε αποθανειν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον TR του αβρααμ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη
16:23και εν τω αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα TR/BM τον αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου
16:24και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη
16:25ειπεν δε αβρααμ τεκνον μνησθητι οτι απελαβες TR/BM συ τα αγαθα σου εν τη ζωη σου και λαζαρος ομοιως τα κακα νυν δε BM/Ax ωδε TR οδε παρακαλειται συ δε οδυνασαι
16:26και Ax εν TR/BM επι Ax πασι TR/BM πασιν τουτοις μεταξυ ημων και υμων χασμα μεγα εστηρικται οπως οι θελοντες διαβηναι BM/Ax ενθεν TR εντευθεν προς υμας μη δυνωνται μηδε TR/BM οι εκειθεν προς ημας διαπερωσιν
16:27ειπεν δε ερωτω TR/BM ουν σε Ax ουν πατερ ινα πεμψης αυτον εις τον οικον του πατρος μου
16:28εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου
16:29λεγει Ax δε TR/BM αυτω αβρααμ Ax εχουσι TR/BM εχουσιν Ax μωυσεα TR/BM μωσεα και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων
16:30ο δε ειπεν ουχι πατερ αβρααμ αλλ εαν τις απο νεκρων πορευθη προς αυτους μετανοησουσιν
16:31ειπεν δε αυτω ει Ax μωυσεως TR/BM μωσεως και των προφητων ουκ ακουουσιν Ax ουδ TR/BM ουδε εαν τις εκ νεκρων αναστη πεισθησονται
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.