Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Textus Receptus New Testament Variants

 

   

11:1εστιν δε πιστις ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων
11:2εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι
11:3πιστει νοουμεν κατηρτισθαι τους αιωνας ρηματι θεου εις το μη εκ φαινομενων Ax το TR/BM τα Ax βλεπομενον TR/BM βλεπομενα γεγονεναι
11:4πιστει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν τω θεω δι ης εμαρτυρηθη ειναι δικαιος μαρτυρουντος επι τοις δωροις αυτου του θεου και δι αυτης αποθανων ετι TR(1894)/Ax λαλει TR(1550)/BM λαλειται
11:5πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ Ax ηυρισκετο TR/BM ευρισκετο διοτι μετεθηκεν αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως TR/BM αυτου μεμαρτυρηται Ax ευαρεστηκεναι TR/BM ευηρεστηκεναι τω θεω
11:6χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι πιστευσαι γαρ δει τον προσερχομενον τω θεω οτι εστιν και τοις εκζητουσιν αυτον μισθαποδοτης γινεται
11:7πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος
11:8πιστει καλουμενος αβρααμ υπηκουσεν εξελθειν εις TR/BM τον τοπον ον ημελλεν λαμβανειν εις κληρονομιαν και εξηλθεν μη επισταμενος που ερχεται
11:9πιστει παρωκησεν εις BM την TR την γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
11:10εξεδεχετο γαρ την τους θεμελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος
11:11πιστει και αυτη σαρρα Ax στειρα δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν και παρα καιρον ηλικιας TR/BM ετεκεν επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαμενον
11:12διο και αφ ενος εγεννηθησαν και ταυτα νενεκρωμενου καθως τα αστρα του ουρανου τω πληθει και BM/Ax ως BM/Ax η TR ωσει αμμος η παρα το χειλος της θαλασσης η αναριθμητος
11:13κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντες μη λαβοντες τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες και TR πεισθεντες TR και ασπασαμενοι και ομολογησαντες οτι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν επι της γης
11:14οι γαρ τοιαυτα λεγοντες εμφανιζουσιν οτι πατριδα επιζητουσιν
11:15και ει μεν εκεινης εμνημονευον αφ ης Ax εξεβησαν TR/BM εξηλθον ειχον αν καιρον ανακαμψαι
11:16BM/Ax νυν TR νυνι δε κρειττονος ορεγονται BM/Ax τουτ BM/Ax εστιν TR τουτεστιν επουρανιου διο ουκ επαισχυνεται αυτους ο θεος θεος επικαλεισθαι αυτων ητοιμασεν γαρ αυτοις πολιν
11:17πιστει προσενηνοχεν αβρααμ τον ισαακ πειραζομενος και τον μονογενη προσεφερεν ο τας επαγγελιας αναδεξαμενος
11:18προς ον ελαληθη οτι εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα
11:19λογισαμενος οτι και εκ νεκρων εγειρειν δυνατος ο θεος οθεν αυτον και εν παραβολη εκομισατο
11:20πιστει Ax και περι μελλοντων ευλογησεν ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ
11:21πιστει ιακωβ αποθνησκων εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν και προσεκυνησεν επι το ακρον της ραβδου αυτου
11:22πιστει ιωσηφ τελευτων περι της εξοδου των υιων ισραηλ εμνημονευσεν και περι των οστεων αυτου ενετειλατο
11:23πιστει BM/Ax μωυσης TR μωσης γεννηθεις εκρυβη τριμηνον υπο των πατερων αυτου διοτι ειδον αστειον το παιδιον και ουκ εφοβηθησαν το διαταγμα του βασιλεως
11:24πιστει BM/Ax μωυσης TR μωσης μεγας γενομενος ηρνησατο λεγεσθαι υιος θυγατρος φαραω
11:25μαλλον ελομενος συγκακουχεισθαι τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν αμαρτιας απολαυσιν
11:26μειζονα πλουτον ηγησαμενος των BM/Ax αιγυπτου TR εν TR αιγυπτω θησαυρων τον ονειδισμον του χριστου απεβλεπεν γαρ εις την μισθαποδοσιαν
11:27πιστει κατελιπεν αιγυπτον μη φοβηθεις τον θυμον του βασιλεως τον γαρ αορατον ως ορων εκαρτερησεν
11:28πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του αιματος ινα μη ο ολοθρευων τα πρωτοτοκα θιγη αυτων
11:29πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας Ax γης ης πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι κατεποθησαν
11:30πιστει τα τειχη ιεριχω Ax επεσαν TR/BM επεσεν κυκλωθεντα επι επτα ημερας
11:31πιστει ρααβ η πορνη ου συναπωλετο τοις απειθησασιν δεξαμενη τους κατασκοπους μετ ειρηνης
11:32και τι ετι λεγω επιλειψει TR/BM γαρ με Ax γαρ διηγουμενον ο χρονος περι γεδεων βαρακ TR/BM τε TR/BM και σαμψων TR/BM και ιεφθαε BM/Ax δαυιδ TR δαβιδ τε και σαμουηλ και των προφητων
11:33οι δια πιστεως κατηγωνισαντο βασιλειας ειργασαντο δικαιοσυνην επετυχον επαγγελιων εφραξαν στοματα λεοντων
11:34εσβεσαν δυναμιν πυρος εφυγον στοματα Ax μαχαιρης TR/BM μαχαιρας Ax εδυναμωθησαν TR/BM ενεδυναμωθησαν απο ασθενειας εγενηθησαν ισχυροι εν πολεμω παρεμβολας εκλιναν αλλοτριων
11:35ελαβον γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων αλλοι δε ετυμπανισθησαν ου προσδεξαμενοι την απολυτρωσιν ινα κρειττονος αναστασεως τυχωσιν
11:36ετεροι δε εμπαιγμων και μαστιγων πειραν ελαβον ετι δε δεσμων και φυλακης
11:37ελιθασθησαν επρισθησαν TR/BM επειρασθησαν εν φονω Ax μαχαιρης TR/BM μαχαιρας απεθανον περιηλθον εν μηλωταις εν αιγειοις δερμασιν υστερουμενοι θλιβομενοι κακουχουμενοι
11:38ων ουκ ην αξιος ο κοσμος Ax επι TR/BM εν ερημιαις πλανωμενοι και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης
11:39και ουτοι παντες μαρτυρηθεντες δια της πιστεως ουκ εκομισαντο την επαγγελιαν
11:40του θεου περι ημων κρειττον τι προβλεψαμενου ινα μη χωρις ημων τελειωθωσιν
Textus Receptus New Testament Variants

Textus Receptus
New Testament Variants

Whether you can read Greek or not, this New Testament Bible will show you the differences between the Textus Receptus, Byzantine Majority text and the Alexandrian text. This new Greek text combines all three texts into one Bible and marks the differences.

The variants within the different texts are what separate the underlying manuscripts into the various families of texts. Superscripted markers show the difference in the text and the first word of each difference is highlighted.

Superscript markers:

  • TR = Textus Receptus
  • BM = Byzantine Majority Text
  • Ax = Alexandrian Text

The Textus Receptus is represented by the Stephanus 1550 and Scrivener 1894 texts and if there are differences between these two then the year is shown in the superscript.